Create A Smile Stempel - Servus

13,90 €

Grösse: A6

 

Texte:

-Scheiß da nix, dann feid da nix.

-So a Schmarrn!

-I mog di!

-Ja, mei.

-Ois Guade!

-Do legst di nieda!

-Pfiad di nachad

-Wia geht´s da?

-Dankschee!

-lass ma´s kracha!

-Servus!

-Grias di!

-Basst scho.

-Pack ma´s!

-Dahoam is koa Ort Dahoam is a Gfui!

-Schee, dass ´d do bist.

-Weil i di mog